Select Language
whatsapp
CAMPAIGN FORM
GET INFORMATION ABOUT CAMPAIGNS

Airbnb düzenlemesi Resmi Gazete'de

News
Airbnb düzenlemesi Resmi Gazete'de

Airbnb düzenlemesi Resmi Gazete'de

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor.

Kanun kapsamında izin belgesiz kiralamalarda kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilecek.

Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere ise 500 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilecek. Bu sürenin sonunda faaliyetlerin devam etmesi durumunda ise uygulanacak olan idari para cezası 1 milyon Türk Lirası olacak.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında ise her bir sözleşme için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında ise her bir sözleşme için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için 100 bin Türk lirası idari para cezası verilecek. Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Resmî Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm

 

 

The Law on the Leasing of Houses for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws was published in the Official Gazette.

The Law on the Leasing of Houses for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws entered into force through publication in the Official Gazette. The Law covers the provisions regarding the general principles regarding the rental of houses for tourism purposes, the issuance of a permit certificate, administrative sanctions and the legislation to which the houses rented for tourism purposes will be subject.

Within the scope of the Law, an administrative fine of 100 thousand Turkish liras will be imposed for each rented dwelling for renting without a permit.

Those who rent out houses rented for tourism purposes without a permit will be imposed an administrative fine of 100 thousand Turkish liras for each rented house and will be given fifteen days to operate by obtaining a permit.

At the end of the fifteen-day period, an administrative fine of 500 thousand Turkish Liras will be imposed on those who continue their tourism rental activities without obtaining a permit, and another fifteen-day period will be given to continue their activities by obtaining a permit. If the activities continue at the end of this period, the administrative fine will be 1 million Turkish Liras.

An administrative fine of 100 thousand Turkish Liras for each contract will be imposed on those who rent out the tourism housing rented from the permit holder to third parties on their own behalf and account. An administrative fine of 100 thousand Turkish liras will be imposed for each contract on those who rent out the dwelling for tourism purposes on their own behalf and account. An administrative fine of 100 thousand Turkish liras will be imposed on those who mediate the rental of houses without a permit for tourism purposes for each contract. An administrative fine of one million Turkish liras will be imposed on those who rent out the same dwelling more than four times within one year from the date of the first contract, despite concluding a lease contract for more than one hundred days each time.

Official Gazette : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm

Would you like to be a Real Estate Consultant?

We will help you develop your career and growth.
Human Resources