Select Language
whatsapp
CAMPAIGN FORM
GET INFORMATION ABOUT CAMPAIGNS

Your Real Estate Transactions are under Ziraat Guarantee with "Title Deed Reliable Account"!

News
Your Real Estate Transactions are under Ziraat Guarantee with

Your Real Estate Transactions are under Ziraat Guarantee with "Title Deed Reliable Account"!

Your Real Estate Transactions are under Ziraat Guarantee with "Title Deed Reliable Account"!


The Land Registry Trust Account is an application that enables the transfer of real estate ownership rights and the simultaneous exchange of cash, which is the transfer price, together with the transfer of real estate ownership rights in order to prevent the negativities that the transferee (Buyer) and the transferor (Seller) may encounter during the transfer of ownership rights and the transfer of the transfer price.
TGH application can be used in all real estate ownership transfer transactions with or without credit.
The Land Registry Reliable Account System is not used in share purchase and sale transactions.
Your accounts to be used in the Land Registry Trust Account System must be in TL.
Our legal customers will only be able to make transactions on our Branch screens.
If one of the parties is a customer who does not have citizenship of the Republic of Turkey, such transactions can only be realized through the Branch channel.
What are the advantages provided to the beneficiary who transfers the real estate?
It eliminates the risks of counterfeiting or theft of the money.
Upon transfer of the transfer price by the transferee, it is blocked and monitored in a special account secured by Ziraat Bank. After the blocking of the transfer price for the transfer, the signature is safely signed at the title deed.
Simultaneously with the completion of the title deed registration process, the transfer transfer fee is transferred to your account.
The problem of trust against the transferee is eliminated.
Information is provided via SMS messages sent at all stages.
What are the advantages provided to the beneficiary who transfers the real estate?
The risk of cash transportation, theft and loss of money is eliminated.
Since the transfer fee for the transfer will not be transferred before the title deed registration process takes place, there will be no risk of the transferor not coming to the title deed office or not performing the transaction at the title deed office.
Since the transfer transfer fee is blocked in a special account secured by Ziraat Bank and the transfer will take place simultaneously with the title deed registration process, the problem of trust in the transferor is eliminated.
Information is provided via SMS sent at all stages.
Where to apply for Ziraat title deed safe transfer?
With the application number received in the TKGM system with the application of the Transferor and the Transferor at the Land Registry Directorate where the real estate is registered, the Land Registry Trust Account application registration process can be created through the branch channel or through our internet and mobile banking applications (under the Payments menu) after completing certain stages.
The Deed Trust Account transaction initiated by the transferor (Seller) must be approved by the transferee (Buyer) within 3 business days.
Can the transaction be canceled?
Transactions not approved by the transferee are automatically canceled.
Land Registry Trust Account applications are automatically canceled if no transaction is made at the land registry within 30 days following the application.
In cases where the transfer is not made, the transfer fee is returned to the buyer account.
Does the transfer price have to be the same as the transfer price?
In title deed transactions subject to the transfer of real estate ownership rights, the entire transfer price or an amount determined by the transferee and the transferor may be subject to transfer.
What is the fee for using Ziraat title deed secure transfer?
A fee of 70 TL (Seventy TL) is collected from the transferor and transferee parties, regardless of the transfer price.

 


Gayrimenkul Alım Satımlarınız “Tapu Güvenilir Hesap” ile Ziraat Güvencesinde!

 

Tapu Güvenilir Hesap, mülkiyet hakkı devri ve devire ilişkin bedelin el değiştirmesi sırasında devir alan (Alıcı) ile devir edenin (Satıcı) karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gayrimenkul mülkiyet hakkı devri ile birlikte, devir bedeli olan nakdinde eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulamadır.

  • Kredili veya kredisiz tüm gayrimenkul mülkiyet devir işlemlerinde TGH uygulaması kullanılabilir.

  • Hisseli alım-satım işleminde Tapu Güvenilir Hesap Sistemi kullanılmamaktadır.

  • Tapu Güvenilir Hesap Sisteminde kullanılacak hesaplarınızın TL cinsinden olması gerekmektedir.

  • Tüzel müşterilerimiz sadece Şube ekranlarımızdan işlem yapabileceklerdir.

  • Taraflardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan müşteri olması halinde söz konusu işlemler de yalnızca Şube kanalından gerçekleştirilebilecektir.

Gayrimenkulü devreden hak sahibine sağlanan avantajlar nelerdir?

Paranın sahte çıkması veya çalınması risklerini bertaraf eder.

Devir bedelinin, devir alan tarafından aktarılması ile Ziraat Bankası güvencesinde özel bir hesapta bloke edilir ve izletilir. Devre ilişkin transfer bedelinin blokesi sonrasında tapuda imza güvenle atılır.

Tapu tescil işleminin tamamlanması ile eş zamanlı devir transfer bedeli hesabınıza aktarılır.

Devir alana karşı güven problemi ortadan kalkar.

Tüm aşamalarda gönderilen SMS'ler ile bilgi verilir.

Gayrimenkulü devir alan hak sahibine sağlanan avantajlar nelerdir?

Nakit taşıma, paranın çalınması, kaybolması riski ortadan kalkar.

Devire ilişkin transfer bedeli, tapu tescil işlemi gerçekleşmeden aktarılmayacağından, devredenin tapuya gelmeme veya tapuda işlem gerçekleştirmeme riski oluşmayacaktır.

Devir transfer bedelinin Ziraat Bankası güvencesinde özel bir hesapta blokede olması ve tapu tescil işlemi ile eş zamanlı transferin gerçekleşecek olması nedeniyle devir edene ilişkin güven problemi ortadan kalkar.

Tüm aşamalarda gönderilen SMS'ler ile bilgi verilir.

Ziraat tapu güvenli transfer başvurusu nereden yapılır?

Gayrimenkulün kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğü nezdinde Devir Alan ve Devir Eden'in müracaatı ile TKGM sisteminde alınan başvuru numarasıyla şube kanalından veya müşterilerimizce internet ve mobil bankacılık uygulamalarımız üzerinden (Ödemeler menüsünün altından) belirli aşamaların tamamlanması sonrasında Tapu Güvenilir Hesap başvuru kayıt işlemi oluşturulabilir.

Devir eden (Satıcı) tarafından başlatılan Tapu Güvenilir Hesap işlemi 3 iş günü içinde devir alan (Alıcı) tarafından onaylanmalıdır.

İşlemden vazgeçilebilir mi?

Devir alan tarafından onaylanmayan işlemler otomatik iptal edilir.

Tapu Güvenilir Hesap başvuruları takip eden 30 gün içerisinde tapuda herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak iptal olmaktadır.

Devir işlemi yapılmadığı durumlarda transfer bedeli alıcı hesabına iade edilir.

Transfer bedeli devire ilişkin bedel ile aynı olmak zorunda mı?

Gayrimenkul mülkiyet hakkının devrine konu tapu işlemlerinde, devire ilişkin bedelin tamamı ya da devir alan ve devir eden tarafından belirlenen bir tutar transfere konu olabilecektir.

Ziraat tapu güvenli transferi kullanma ücreti nedir?

Devir Alan ve Devir Eden taraflardan, transfer bedeline bakılmaksızın 70 TL (Yetmiş TL) ücret tahsil edilmektedir.

 

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/odemeler/tapu-guvenilir-hesap#:~:text=Devir%20bedelinin%2C%20devir%20alan%20tarafından,devir%20transfer%20bedeli%20hesabınıza%20aktarılır.

 

Would you like to be a Real Estate Consultant?

We will help you develop your career and growth.
Human Resources