Select Language
whatsapp
CAMPAIGN FORM
GET INFORMATION ABOUT CAMPAIGNS

Metal ve Plastik Kaplamacılara Özel Sanayi Sitesi

Our Projects
Metal ve Plastik Kaplamacılara Özel Sanayi Sitesi

Metal ve Plastik Kaplamacılara Özel Sanayi Sitesi

Çevre Dostu Arıtım, Geleceğe Yatırım

Özellikle Metal ve Plastik Kaplama Sektörü'nde, kaplama işlemleri sırasında kullanılan ağır metallerin bulunduğu suyu arıtmaksızın ISKI atık su hattına deşarj edilemeyeceğini ve yaşam alanımızı korumak için alınan bu önlemin üreticiler için ekstra maliyet anlamına geldiğini biliyoruz.

Bu yüzden, kendi bünyesinde bulunan arıtma tesisiyle hem bütçenize hem de çevremize iyi gelecek bir çözüm sunuyoruz.

Bu sayede siz; ekstra bir kurulum veya dışarıdan desteğe gerek kalmadan arıtma işlemlerini çok daha uygun maliyetlerle gerçekleştirebilirsiniz.

Yerden Göğe Her İşi Kaplar

Toplam inşaat alanı 74.845 m'den oluşan  standart sanayi projelerinden farklı olarak özellikle sektörel bir sanayi sitesi olarak tasarlandı.

Geniş bir üretim alanı sağlamasının yanı sıra toplamda 137 adet imalathanede 6,5 metreden 8 metreye varan kat yüksekliği seçeneğiyle  alandan da kazandırıyor.

Her ihtiyaca uygun alanlar sunan  üretim kapasiteniz ne olursa olsun ihtiyaçlarınızı karşılayacak

En Büyük Artısı Arıtması!

Sürdürülebilir üretim anlayışı benimsenerek hayata geçirilen  kendi içinde yer alan arıtma tesisiyle doğayı korurken üreticilerin arıtma işlemlerini daha uygun maliyetlere gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm sunuyor.

Her Kata Tır Girişi

en büyük avantajları Metal ve Plastik Kaplama Sektörüne en iyi hizmeti verecek şekilde dizayn edilmiş olması ve geniş kapasiteye sahip bir arıtma tesisini içerisinde barındırması. Bunların yanında  yüksek tavanı, sektörün ihtiyacını karşılayabilecek elektrik gücü, geniş sirkülasyon alanları, tüm imalathanelere sunduğu doğal havalandırma imkanı, her kata tır girişine izin veren yapılanması, yüksek taşıma kapasitesi, geniş kolon aralıkları, terasta sağladığı hususi teknik alanı ve her imalathane için sunduğu münferit şartlarıyla da sektördeki benzerlerinden ayrılıyor

.

Değerli Lokasyonuyla Lojistik Avantajlar

İstanbul’un sanayi ve yatırım anlamında en hızlı büyüyen bölgesi Hadımköy’de; TEM, Kuzey Marmara Otoyolu ve E-5 Karayolu’nun arasında yer alan konumuyla da lojistik avantaj sağlıyor.

Proje Arıtması İle Çevreyi Koruyor

içerisinde bulunan arıtma tesisi ile işlem görmüş atıklarınızın çalışanlarınıza ve çevreye zarar gelmeden tahliye edilmesine imkan sağlıyor. Atık sular ilave tesisatlarla arıtma tesisinde toplanarak kimyasal süreçlerle arıtılıyor.

Projede Kaç Blok Var ?

İki bloktan oluşuyor. İki blok birbirine sirkülasyon sistemi ile bağlı. Araçlara bu sirkülasyon sistemi ile imalathanenin bulunduğu katta kesintisiz dolaşım imkanı sağlanıyor.
Her iki blok 1 bodrum kat, 5 normal kat ve tahsisli teknik alanlar ve otopark alanları için ayrılmış teras kattan oluşuyor.

 

Environmentally Friendly Treatment, Investing in the Future

We know that especially in the Metal and Plastic Coating Industry, the heavy metals used during the coating processes cannot be discharged into the ISKI waste water line without treating the water, and this measure taken to protect our living space means extra costs for the manufacturers.

That's why we offer a solution that will benefit both your budget and our environment with its own treatment plant.

In this way, you; You can perform purification processes at much more affordable costs without the need for an extra installation or external support.

Covers Everything From Earth to Sky
Unlike standard industrial projects with a total construction area of ​​74,845 m, it was designed as a sectoral industrial site.

In addition to providing a wide production area, it also saves space with its floor height option from 6.5 meters to 8 meters in a total of 137 workshops.

Offering areas suitable for every need, whatever your production capacity is, it will meet your needs.

Biggest Plus Refinement!
It offers a solution that will enable manufacturers to carry out treatment processes at more affordable costs, while protecting nature with its own treatment plant, which was implemented by adopting a sustainable production approach.

Truck Entry to Each Floor
The biggest advantages are that it has been designed to provide the best service to the Metal and Plastic Coating Industry and it houses a large-capacity treatment facility. In addition to these, with its high ceiling, electrical power that can meet the needs of the sector, wide circulation areas, natural ventilation opportunity it offers to all workshops, its structure allowing truck access to every floor, high carrying capacity, wide column spacing, special technical area provided on the terrace and individual conditions it offers for each workshop. also distinguishes itself from its peers in the industry.
Logistics Advantages with its Valuable Location

In Hadımköy, the fastest growing region of Istanbul in terms of industry and investment; TEM also provides logistics advantages with its location between the Northern Marmara Highway and the E-5 Highway.
Protects the Environment with Project Treatment

With the treatment plant in it, it allows your treated wastes to be discharged without harming your employees and the environment. Waste water is collected in the treatment plant with additional installations and treated with chemical processes.

How Many Blocks Are in the Project?

It consists of two blocks. The two blocks are connected to each other by a circulation system. With this circulation system, vehicles are provided with uninterrupted circulation on the floor where the workshop is located.
Both blocks consist of 1 basement floor, 5 normal floors and a terrace floor reserved for allocated technical areas and parking areas.

 

Would you like to be a Real Estate Consultant?

We will help you develop your career and growth.
Human Resources